WIOSENNE PORZĄDKI

Każdy z nas chciałby mieszkać w miejscu, które możemy utożsamiać z pojęciem bezpiecznie, ładnie i czysto, dlatego już od dwóch lat staramy się z mieszkańcami wspólnie szukać takich miejsc, które z powyższymi pojęciami nie mają nic wspólnego. W tym roku zadbaliśmy o zabezpieczenie drogi gminnej i wycięliśmy samosiejki, zabieg był konieczny z uwagi na utrudnione […]